‘ಸಣ್ಣ ಕತೆಗಳ ಜನಕ’ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಅವರು ಕೋಲಾರದ ಮಾಲೂರಿನ ಮಾಸ್ತಿ (ಹೊಂಗೇನಹಳ್ಳಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಇದು ಅವರು ಹುಟ್ಟಿ, ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದ ಮನೆ. ಈಗ […]