ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಅನರ್ಘ್ಯ ರತ್ನ ಹನುಮಂತನ ಜನ್ಮಸ್ಥಾನವೆಂದು ನಂಬಲಾದ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟ, ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ. ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಿಷ್ಕಿಂಧಾ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಸೀತಾನ್ವೇಷಣೆಗಾಗಿ ಹೊರಟು ದಕ್ಷಿಣದ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಶಬರಿ ಆಶ್ರಮದ […]

ನೂರು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸರ್. ಎಂ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಮುದ್ರಣಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮುದ್ರಣಾಲಯ. ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಎಂದೊಡನೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಗೆ ನೆನಪಾಗೋದು ಬೆಂಗಳೂರು ಮುದ್ರಣಾಲಯದ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಗಳೇ. ಈ ಮುದ್ರಣಾಲಯದ ಇತಿಹಾಸ […]