26/11, ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಈಗಲೂ ಒಮ್ಮೆ ಭಾರತೀಯರ ಹೃದಯ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ಳತ್ತೆ. ಅದು 2008ರ ಮುಂಬೈನ ಭಯಾನಕ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಕಣ್ಮುಂದೆ ಹಾದುಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಎಂದಿನಂತೆ 26ರ ಸಂಜೆಯೂ ಕೂಡ ಮುಂಬೈನ ರಸ್ತೆಗಳು ಗಿಜಿಗುಡುತ್ತಿದ್ದವು, ರೈಲ್ವೆಸ್ಟೇಷನ್ನು […]

ದಕ್ಷಿಣದ ಕಾಶಿ, ಭೂಕೈಲಾಸ ಎಂಬೆಲ್ಲಾ ಖ್ಯಾತವಾಗಿರುವ ಗೋಕರ್ಣ ಇರುವುದು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ. ತ್ರಿಸ್ಥಲ ಕ್ಷೇತ್ರವೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಮೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕನರ್ಾಟಕದ ಗೋಕರ್ಣವೂ ಒಂದು. ಗೋವಿನ ಕರ್ಣದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಗೋಕರ್ಣವೆಂಬ ಹೆಸರು […]